Реклама
Реклама
Реклама

Адамса-Морганьи-Стокса синдром

Синдром Адамса-Морганьи-Стокса (R. Adams, 1791-1895, ирланд. врач.; G. Morgagui, 1682-1771, итал. врач.; W. Stokes, 1804-1878, ирланд. врач) - см. Морганьи-Адамса-Стокса синдром.

Развернуть блок